Deporte sostible / Sustainable sport

O deporte pode contribuír de forma positiva ao desenvolvemento sostible e a reducir o impacto da sociedade no medio ambiente.

 

Este obxectivo acádase actuando en diferentes ámbitos:

 

  • XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS para reducir o gasto de recursos e enerxía así como a xeración de residuos, emisións e vertidos.
  • Planificación de ACTIVIDADES E EVENTOS DEPORTIVOS para reducir o impacto ambiental de acontecementos multitudinarios e con incidencias no medio ambiente moi concretas, como o uso de espazos naturais, a xeración de residuos ou o transporte. 
  • O VALOR FORMATIVO DO DEPORTE, como transmisor de boas condutas ambientais a través da práctica deportiva.

 

 

English translation:

 

 

Sport can contribute in a positive way to the sustainable development and to reduce the impact of society on the environment.

 

This goal can be reached by acting in different fields:

 

  • MANAGEMENT OF SPORT FACILITIES to reduce the use of resources and energy as well as the generation of waste, emissions and discharges.
  • The planning of ACTIVITIES AND SPORT EVENTS to reduce the environmental impact of mass events that have very concrete effects in the environment, like the use of natural areas, generation of waste or transport.
  • The EDUCATIONAL VALUE OF SPORT, for example like transmitter of good environmental behaviours through the sport practice.

 

Os nosos compromisos

Máis información

Participa connosco

Máis información

Eventos Verdes

Máis información

Queres saber máis?

Mais información