Eventos verdes / Green events

Os eventos deportivos poden incidir de xeito negativo no medio ao ser actividades normalmente multitudinarias que, entre outros aspectos, producen unha grande cantidade de residuos ou emisións derivadas do transporte dos participantes e poden afectar tamén á conservación dos espazos naturais.

Por estes motivos, en cada evento deportivo que organicemos, ademais das boas prácticas ambientais no traballo cotián que nos esixe o noso Sistema de Xestión Ambientalvaloraremos e poremos en marcha, na medida do posible, medidas específicas para diminuír a incidencia ambiental concreta que poida ter cada evento. Para a consecución destes obxectivos, desenvolvemos o noso Código de Boa Conduta Ambiental en Eventos Deportivos.

 

 

English translation: 

 

Sports events can affect negatively the environment, in other words, they produce a lot of waste or emissions resulting from transport of the participants and may also affect the conservation of natural areas.

 

For these reasons, in each sports event that we organize, in addition to our good environmental practices in the daily work required by our Environmental Management System, we will value and put in place, as much as possible, specific measures to reduce the environmental impact that could have in each event. To achieve these goals, we developed our Code of good environmental behaviour in sport events.

 

Our “Green events”

- 10K running of the Uvigo

- Orienteering race trophy of the University of Vigo

Os nosos Eventos Verdes

- CARREIRA ANDAINA 10 KM CIDADE UNIVERSITARIA.


- TROFEO UNIVERSIDADE DE VIGO DE CARREIRAS DE ORIENTACIÓN