A Área de Benestar, Saúde e Deporte conta con instalacións nos tres campus da Universidade de Vigo: Ourense, Pontevedra e Vigo.

 

The Wellbeing, Health and Sports Department has facilities in the three campuses of the University of Vigo: Ourense, Pontevedra and Vigo.

Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo

> Situación do Edificio de Deportes no Campus de Vigo


A Área de Benestar, Saúde e Deporte atópase na parte máis elevada do Campus Lagoas-Marcosende, xunto as pistas de atletismo, os campos de céspede natural e sintético, as pistas de tenis e o Complexo Deportivo Universitario (CDU). Consulta no seguinte enlace un mapa xeral do campus.

 

> Localisation of the Sports service building in Vigo Campus

 

The Wellbeing, Health and Sports Department is situated at the highest point of the Lagoas-Marcosende Campus next to the athletics track, the natural grass and synthetic fields, the tennis courts and the University Sports Complex (CDU). Consult the following link for a general map of the campus.> Transportes

As emisións derivadas do transporte constiúen a principal fonte de CO2 no día a dia do Campus polo que dende a Área de Benestar, Saúde e Deporte queremos propoñervos a utilización, na medida do posible, de medios de transporte colectivos para tentar minimizar o noso impacto ambiental.

 

- Para vir en autobús urbano tes dispoñible a liña L8 (Información do Percorrido e Horarios), a liña 15c (Información do Percorrido e Horarios), a liña U1 (Información do Percorrido e Horarios) e a liña U2 (Información do Percorrido e Horarios).

- Para vir compartindo coche podes utilizar o sistema de coche compartido da Universidade de Vigo que leva por nome "Cheo Por Favor"

 

> Transports

 

The emissions done by the transports constitute the main reject of CO2 every day, so the Wellbeing, Health and Sports Department suggests you to use, as more as possible, the collective means of transports to try to minimize our environmental impact.

 

To come with the city bus, there is available the line 8 (Information and itinerary schedule), the line 15C (Information and itinerary schedule), the line U1 (Information and itinerary schedule) and the line U2 (Information and itinerary schedule).

 

If you want to come by sharing car, you can use the car sharing system of the University of Vigo which is called “Cheo por favor” (“Full please”)