Inscrición nas actividades do curso 2016-2017 / Registration for activities courses 2016-2017

O día 16 de xaneiro comeza xa oficialmente o segundo período do programa de Centros Deportivos Abertos e o 23 de xaneiro o das Escolas Deportivas da Área de Benestar, Saúde e Deporte. Seguimos coas inscricións on-line (www.deporxest.uvigo.es) e a posibilidade de pago con tarxeta bancaria.

Xa podes adquirir o teu abono, inscribirte nas Escolas Deportivas e Centros Deportivos Abertos ou reservar a túa cita nos servizos de sáude!!

 

 

The new academic year 2016/2017 continues with innovations at the area of ​​Wellbeing, Health and Sports. We continue with the online application (www.deporxest.uvigo.es) and the ability to pay by bank card.

You can purchase your subscription, sign up at Schools Sports and Leisure Centres Open or book your appointment at the health services !!

Please scroll down for English translation.

 

 

> QUE IDES A ATOPAR NOS DIFERENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES? 

 

> CAMPUS DE OURENSE:

- Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (pista polideportiva cuberta, pistas de squash, sala cardio - fitness, área de tenis de mesa, pista de tenis, pista de atletismo e campo de herba sintética para a práctica do fútbol/rugbi) e das instalacións do CDU-AQA Ourense (piscina, sala cardio - fitness e sala de actividades dirixidas)

- Abonos da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma) ou do CDU-AQA Ourense (Abono matinal e Abono completo).

- Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: ciclo indoor, aerojump - GAP, Power Dumbell e Boot Camp 

- Escolas Deportivas de pilates, ioga, xadrez, danza oriental, tai chi, aeróbic, defensa persoal, salsa bachata, street dance, ritmos latinos, natación, pádel, aquagym, squash, voleibol, rugbi, balonmán, tenis, entre outras. 

- Posibilidade de acceso aos segintes Centros Deportivos Abertos asociados á Área de Benestar, Saúde e Deporte: Ximnasio Sabrosura e Ximnasio Saraiba.

Descarga aquí todo o PROGRAMA ACTIVIDADES DO CAMPUS DE OURENSE

 

> CAMPUS DE PONTEVEDRA:

- Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (sala cardio - fitness, pista polideportiva e área de tenis de mesa).

- Abonos da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma).

- Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: pilates, HIIT, ciclo indoor, GAP - stretching.

- Posibilidade de acceso aos segintes Centros Deportivos Abertos asociados á Área de Benestar, Saúde e Deporte: Centro Budo, Ximnasio Ardeas, C.D. Rías do Sur e Ximnasio Campolongo.

Descarga aquí todo o PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO CAMPUS DE PONTEVEDRA

 

> CAMPUS DE VIGO:

- Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (sala de actividades dirixidas, sala de xadrez. pista polideportiva cuberta, área de tenis de mesa, rocódromo, sala cardio -fitness, pistas de tenis, campo de céspede sintético, campo de herba natural, pista de atletismo e pista de footing) e das instalacións do SOOM CDU Vigo (piscina, sala cardio - fitness, sala de actividades dirixidas e pistas de squash).

- Abonos da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono atletismo, TDU e TDU Ponte en Forma) e do SOOM CDU Vigo (Abono matinal universitario e Abono completo universitario).

- Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: abdominais express, running saudable, estiramentos, circuit training, adestramento en suspensión,...

- Escolas Deportivas de escola acrobática, xadrez, ioga, tenis, natación ou bailes.

- Posibilidade de acceso aos segintes Centros Deportivos Abertos asociados á Área de Benestar, Saúde e Deporte: CD Lanzalía, CD Coliseum, Ximnasio C. Simón, IFitness, TR Sport & Spa, Ximnasio Escola Vigo, Vigoentrena, EDAM, Mega Sport Center e Ximnasio Tao.

Descarga aquí todo o PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO CAMPUS DE VIGO

 

E + ACTIVIDADES!

E, se para ti aínda non é suficiente, en breve poderás consultar tamén a información sobre o programa de Rutas Culturais, as Ligas Universitarias, as competicións interuniversitarias, os programas Augaventura ou Delecer, os servizos de medicina deportiva e fisioterapia, o Trofeo Universidade de Vigo de Carreiras de Orientación ou a XI edición da carreira HappyGoRunning.

 

 

 

 

 ENGLISH TRANSLATION:

 

> WHAT ACTIVITIES DO WE OFFER?

 

> OURENSE CAMPUS:

- Use of the facilities of the ​​Wellbeing, Health and Sports Department (including sports center, squash courts, cardio room - fitness area table tennis, tennis, athletics track and synthetic turf field for football practice / rugby) and the facilities of the CDU-AQA Ourense (swimming pool, cardio - fitness room and guided activities)

- subscription of ​​Wellbeing, Health and Sports Department (Credit Athletics, University Sport Card and Get Fit Card) or CDU-AQA Ourense (Subscribe half or full access).

- Fitness activities (paid): indoor cycle, aerojump - GAP Power Dumbell and Boot Camp

- Sports Schools: Pilates, yoga, chess, oriental dance, tai chi, aerobics, personal defense, bachata salsa, street dance, Latin rhythms, swimming, paddle tennis, aerobics, squash, volleyball, rugby, handball, tennis, among others.

- Possibility of access to Open Leisure Centres Open associated with the Wellbeing, Health and Sports Department: Gym Gym Sabrosura and Hail.

Download here the whole program of ACTIVITIES OURENSE

 

> PONTEVEDRA CAMPUS:

- Use of the facilities of ​​the Wellbeing, Health and Sports Department (cardio room - fitness, sports field area and table tennis).

- Subscription of ​​Wellbeing, Health and Sports Department (Credit Athletics, University Sport Card and Card Get Fit).

- Fitness activities (paid): pilates, HIIT, indoor cycle, GAP - stretching.

- Possibility of access to Open Leisure Centres associated with the Wellbeing, Health and Sports Department: Budo Center, Gym Ardeas, D.C. Estuaries and South Gym Campolongo.

Download here the whole program of ACTIVITIES PONTEVEDRA

 

> VIGO CAMPUS:

- Use of the facilities of the Wellbeing, Health and Sports Department (directed activity room, chess room. Sports center deck area table tennis, climbing wall, cardio and fitness room, tennis courts, synthetic turf field, field natural grass, running track and jogging track) and the facilities of the CDU Vigo (swimming pool, cardio - fitness, directed activities and squash).

- Subscription of Wellbeing, Health and Sports Department (Abono athletics, TDU and Get Fit Card ) and the CDU Vigo (half and or access).

- Fitness activities (paid): abdominal express, healthy running, stretching, circuit training, training in suspension, ...

- Sports School: acrobatic school, chess, yoga, tennis, swimming or dancing.

- Possibility of access to Open Leisure Centres associated with Wellbeing, Health and Sports Department: Lanzalía CD, CD Coliseum Gym C. Simon ifitness, TR Sport & Spa, Gym School Vigo, Vigoentrena, EDAM, Mega Sport Center and Gym Tao.

Download here the whole program of ACTIVITIES VIGO

 

 

E + ACTIVITIES!

And if it is still not enough for you, you can also check the informations about the program of Cultural Routes, university leagues, intercollegiate competitions, programs of Augaventura, services of sports medicine and physiotherapy, Orientation Career Trophy of the University of Vigo or the eleventh HappyGoRunning.