Competicións Universitarias / University Competitions

O alumnado ten a posibilidade participar en competicións deportivas (ben en modalidade individual ou ben por equipos) que se desenvolven na propia Universidade de Vigo, conxuntamente con outras universidades (Galicia, norte de Portugal, España) ou formando parte dos equipos que participan en competicións federadas. As modalidades e o nivel deportivo necesario son diversos, de maneira que a opción de competir está aberta a boa parte das persoas que queiran facelo aproveitando os recursos que facilita a Universidade de Vigo.

 

A Área de Benestar, Saúde e Deporte organiza cada curso académico os Campionatos Internos da Universidade de Vigo.

 

English translation:

 

The students have the possibility to participate in sports competitions (in individual modality or by teams) developed in the University of Vigo together with other universities (Galicia, Northern Portugal, Spain). The modalities and sport levels are different, so the option to compete is open for those who want to take advantage of the resources provided by the University of Vigo.

 

The Wellbeing, Health and Sports Department organizes national championships at the University of Vigo each academic year.