Outras Vantaxes / Other Advantages

As persoas da comunidade universitaria poderán gozar de numerosas vantaxes entre as que destacan:

 

- Alianzas e acordos de colaboración: A Área de Benestar, Saúde e Deporte ten en vigor un programa de alianzas con diferentes entidades deportivas tanto públicas como privadas que permiten aumentar as posibilidades de práctica deportiva das persoas pertencentes á súa comunidade universitaria. Consulta toda a información no seguinte ENLACE.

 

- Bolsas de formación en prácticas: Periodicamente convócanse bolsas de formación en prácticas para o alumnado. Consulta toda a información no seguinte ENLACE.

 

 

ENGLISH TRANSLATION: 

 

The people of the university community can enjoy numerous advantages which includes:

 

 

- Alliances and partnerships: The Wellbeing, Health and Sports Department has a program of partnerships with various sports both public and private that increases the possibilities for people from the university to practice sport. Consult all the information on the following LINK.

 

 

- Scolarships of practical training: Periodically grants are raised on practical training for students. Consult all the information on the following LINK.